Nepal Mediciti Hospital Ad

Tag: #लक्ष्मी भण्डारी

यसकारण ‘गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका’ होइनन्

हो, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका होइनन् । तर, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका होइनन् भन्ने दाबी गर्नेले गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भन्नेको पनि आवाज सुन्ने हो भने म...बाँकी